कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
यज्ञ पुरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालिका नगरपालिका कार्यालय ९८५५०१९१११
भरत कडेल शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५११९३३८०
विनोद अर्याल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८९८४९९०१५८७
भरत प्रसाद अधिकारी इन्जिनियर भवन तथा शहरी विकास ९८५५०५४६५६
यज्ञ पुरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत