FAQs Complain Problems

जानकारी :

"दमकल : ०५६५८२५५५   चालकहरु:  रबिराम चौधरी : ९८६५३७७१०५    नमराज रिजाल : ९८६५३५०१४७    खेमनारायण श्रेष्ठ : ९८५५०८२६५०   राजकुमार चौधरी : ९८६३०४९९७० "

कर्मचारीहरु

Photo:
Designation
Section:
शिक्षा (उप-सचिब ,दशौ )
Email:
Phone:
९८४७६३१७०३
Photo:
Designation
शाखा अधिकृत
Section:
शिक्षा (शाखा अधिकृत ,आठौ )
Email:
sharmarishiram26@gmail.com
Phone:
९८५५०४८६८४
Photo:
Designation
Section:
कृषि (कृ.बि.अ,आठौ )
Email:
Phone:
९८५५०५३५६२
Photo:
Designation
लेखा अधिकृत
Section:
लेखा (लेखा अधिकृत ,सातौ )
Email:
Phone:
९८५५०१३९४४