FAQs Complain Problems

जानकारी :

"दमकल : ०५६५८२५५५   चालकहरु:  रबिराम चौधरी : ९८६५३७७१०५    नमराज रिजाल : ९८६५३५०१४७    खेमनारायण श्रेष्ठ : ९८५५०८२६५०   राजकुमार चौधरी : ९८६३०४९९७० " :"https://www.youtube.com/watch?v=GwueRCOxA0o&t=184s"

कालिका नपा भित्र भुकम्पले प्रभावित पारेका भुकम्प लाभग्राहीहरु जसले लाल पुर्जा नभएका लाभग्राहीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम