FAQs Complain Problems

जानकारी :

"दमकल : ०५६५८२५५५   चालकहरु:  रबिराम चौधरी : ९८६५३७७१०५    नमराज रिजाल : ९८६५३५०१४७    खेमनारायण श्रेष्ठ : ९८५५०८२६५०   राजकुमार चौधरी : ९८६३०४९९७० "

वडा .न.-०४

वडा अध्यक्ष - श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ - ९८५५०६६५२२
महिला सदस्य - श्री राम कुमारी चौधरी - ९८४०५४४३८३
दलित महिला सदस्य - श्री भगवती विश्वकर्मा - ९८४५२७१९७४
खुला सदस्य - श्री रामलाल महतो - ९८४५२७९२७८
खुला सदस्य - श्री हरेराम तामाङ - ९८४५०८२६१६

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५५०६६५२२