FAQs Complain Problems

जानकारी :

"दमकल : ०५६५८२५५५   चालकहरु:  रबिराम चौधरी : ९८६५३७७१०५    नमराज रिजाल : ९८६५३५०१४७    खेमनारायण श्रेष्ठ : ९८५५०८२६५०   राजकुमार चौधरी : ९८६३०४९९७० " :"https://www.youtube.com/watch?v=GwueRCOxA0o&t=184s"

वातवरण प्रवद्र्धन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई सम्वन्धि औपचारीक कार्यक्रममा नगरप्रमुख वाट प्रतिवद्धता गर्नु हुदैं ।