FAQs Complain Problems

कालिका नगरपालिकाको बुङ-थाङ खोला व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत बाढी नियन्त्रण कार्यको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) प्रतिवदेन तयारीको सिलसिलामा राय सुझावको लागि जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना।

Supporting Documents: