FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा .न.-१०

वडा अध्यक्ष - श्री दिलवहादुर गुरुङ - ९८२१२३८२१० महिला सदस्य - श्री ज्ञानिमाया चेपाङ -९८४५७२८१३१ दलित महिला सदस्य - श्री फुल माया वि.क - खुला सदस्य - श्री नरजंग प्रजा - ९८४५१४९१९८ खुला सदस्य - श्री शेरवहादुर तमाङ - ९८४५७३४२१३

Nepali
Population: 
2535
Ward Contact Number: 
९८२१२३८२१०
Supporting Documents: 
दिल बहादुर गुरुङ