FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
कालिका नगरपालिकाको एक विद्यालय एक फुलवारी व्यव्थापन कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:55 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-09-21.pdf
कालिका नगरपालिकाको म्याचिङ फन्ड परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:40 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf
कालिका नगरपालिकाको आवासीय छात्रावास व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यविधि ‍-२०७६ 10/08/2020 - 14:37 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf
कालिका नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहान कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:34 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf
कालिका नगरपालिकाको घरेलु तथा साना उद्यम प्रवर्धन कार्यविधि - २०७६ 10/08/2020 - 14:32 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-06-16.pdf
कालिका नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था, दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका - २०७६ 10/08/2020 - 14:16 PDF icon कालिका राजपत्र 2076-05-15.pdf

Pages