FAQs Complain Problems

News & Notices

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

News and Notices

खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
बिभिन्न सडकहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना ।
Invitation for sealed quotation for the procurement of "supply and delivery of livestock medicine and veterinary items"
शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( कार्पेट र पर्दा ) ।
हिउदे घाँसको बीउको दरभाउ आब्हानको सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
कृषि विकास शाखाको विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको पुन सूचना प्रकाशन गरिएको वारे ।
Lab reagent, lab materials र X ray film खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( supply and delivery of desktop computer, laptop, printers and accessories)
तरकारी बालीको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पुन सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( medicine and medical items)
दशै शुभकामना २०७८
Bid opening record(muchulka) of supply and delivery of medicine and medical items
गणक सर्टलिष्टमा नामावली हुने उमेदवारहरुका लागी सूचना ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी सम्बन्धमा ।
Invitation for sealed quotation for "supply, delivery and installation of carpet and curtain" (कार्पेट र पर्दा)
शिक्षा शाखा बाट प्राप्त सूचना अध्ययन गरी निरधारित मिति भित्र आवेदन फारम भरी लाभान्भित हुनुहुन सम्बन्धित सवैको जानकारी लागी अनुरोध छ ।
Notice for the invitation for bids for the construction of road mentioned in notice.
दन्ड जरिवाना तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages

Elected Official and Officials