FAQs Complain Problems

News & Notices

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

नगर प्रमुख विपन्न स्‍वास्थ्य विमा कार्यक्रमको नामावली प्रकाशन गरिएको वारे ।

Invitation for electronic sealed bids for "Supply and delivery of computers, printers and accessories".

Re-Invitation for sealed quotation for "Supply and delivery of medicine and medical items".

अभिलेखीकरण गर्न छुट भएका घर तथा भौतिक संरचनाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

Pages

News and Notices

आ.व २०७९-८० को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
भवन अभिलेखिकरण दर्ताको समय अवधि तोकिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
वोलपत्र स्वीकृ गर्ने आशयको सूचना, विभिन्न वाटो निर्माण ।
हार्दिक निमन्त्रणा ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना black top road.
आ.व २०८०-०८१ को २०८०/०४/०१-२०८०/०८/३० सम्मको आय व्यय सार्वजनिक गरिएको वारे।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
नगर स्वयम् सेवक शिक्षकमा सुचीकरण भएका उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस गरिएकाे वारे।
वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सिफारिस गरी पठाईदिनुहुन ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
नगर स्वयम् सेवक शिक्षकहरुको अन्तर्वाताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको वारे।
Invitation for bids for construction of road.
आ.व २०८०-०८१ को लागी USG सेवा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र सूचना, कालिका नगर अस्पताल।
विभन्न कार्यहरुको वोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।
आ.व २०८०/०८१ को लागी प्रयोगशाला परिक्षण सेवा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र सूचना, कालिका नगर अस्पताल ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागि गराउने सम्बन्धमा।
कार्यक्रम सहित सहभागी भ‌इ दिनुहुन।
खरिद संझौता अन्त्य गर्ने सार्वजनिक सूचना।

Pages

Elected Official and Officials