FAQs Complain Problems

News & Notices

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

News and Notices

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरिएको वारे ।
विद्यालय लेखा परिक्षणको लागी आशय पत्र पेस गर्ने सूचना ।
Invitation for sealed quotation for " Supply and delivery of medicine and medical items".
अनुदानको मल सिफारिस सम्बन्धमा ।
रसायनिक मलको विक्रि मुल्य बारे (कृषि शाखा) ।
चितवन जिल्ला दररेट आ.व. ०७९-०८० ।
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा लेखा शाखा ।
आ.व २०७८-०७९ को सम्पत्ति विवरण वुझाउने सम्बन्धमा ।
का.न.पा. कार्यक्रम तथा परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन-२०७९/८०
श्री सहकारी संघ संस्थाहरु सवै, अनु‍शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
शिक्षा शाखाको कार्यक्रम स्थगन वारे जानकारी ।
शिक्षा शाखाको उपस्थिति हुने वारे जानकारी ।
आ.व २०७८-०७९ को आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे ।
Invitation for sealed quotation " supply and delivery of office printing materials"
सूचना प्रकाशनको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
श्री सामुदायिक बिद्यालय सवै, वर्षे विदा सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम तर्फ ल्याव टेस्ट सम्झौता सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र सूचना ।
सामाजीक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सम्झौता गर्न आउने वारे ।

Pages

Elected Official and Officials