FAQs Complain Problems

News & Notices

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

Invitation for sealed quotation" Supply and delivery of medicine for Kalika Nagar Hospital"

निशुल्क स्वास्थ्य विमामा आबद्ध हुन आवेदन दिने वारे।

कृषि विकास शाखाको आ.व २०८०/०८१ मा कालिका नपा, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सूचना।

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आशयको पत्र पेश गर्ने वारे।

Pages

News and Notices

Notice for invitation of bid for construction of Black Topped road and RCC Slab.
नगर स्वंमसेवक शिक्षकमा सूचिकरण हुने दरखास्त आव्हानको सूचना।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना"Supply and delivery of medicine".
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०५-२९
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०४-०३,२४
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०३-१०,२१,२७
कोपोमिस तालिम सन्चालन हुने वारे ।
Notice for invitation of bid for construction of road and RCC drain/cannel.
Notice for invitation of bid for different types of work.
हिउदे घासँको विउ माग गर्ने सम्बन्धमा ।
हिउदे घासँको विउको दररेट आव्हान सूचना ।
नगर प्रमुख विपन्न स्‍वास्थ्य विमा कार्यक्रमको नामावली प्रकाशन गरिएको वारे ।
विश्व रेविज दिवसको अवसरमा खोप कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा (पशु सेवा शाखा)।
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना"Supply and delivery of medicine and medical items".
Invitation for electronic sealed bids for "Supply and delivery of computers, printers and accessories".
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना"Supply and delivery of -01.office printing materials and -02. office Stationery".
Re-Invitation for sealed quotation for "Supply and delivery of medicine and medical items".
अभिलेखीकरण गर्न छुट भएका घर तथा भौतिक संरचनाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

Pages

Elected Official and Officials