FAQs Complain Problems

News & Notices

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

News and Notices

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक साहायता सम्बन्धी सूचना ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना,supply and delivery of medicine and surgical items.
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, supply and delivery of livestock medicine and vetenary items.
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृतिको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ।
श्री वडा कार्यलय सवै, मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धमा ।
Invitation of SQ for the procurement of "supply and delivery of medicine and surgical items"
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
मतदाता नामावली संकलनको जानकारी सम्बन्धमा ।
वाटो कालोपत्रे र स्तर उन्नती गर्ने वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
Re- invitation for SQ for the procurement of " supply and delivery of livestock medicine and veterinary items"
विद्यालय लेखा परीक्षणको लागी आशय पत्र पेश गर्ने वारे ।
Lab reagent, lab materials र X ray film सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।
विभिन्न सडक कालोपत्रे वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03\works\NCB\KM\078/079 वाटको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना ।
सार्वजनिक सूनुवाई कार्यक्रम स्थगन गरिएको वारे ।
फाईजर बायोएनटेक खोप सेवा लिने वारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
बिभिन्न सडकहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको पुन सूचना ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थितिको लागी निमन्त्रणा गरिएको वारे ।
आ.व २०७७-०७८ आय व्ययको विवरण २०७७/०४/०१ -२०७८/०३/३१

Pages

Elected Official and Officials