FAQs Complain Problems

वडा .न.-०२

वडा अध्यक्ष - लक्ष्मण पौडेल   ९८५५०८२६६० महिला सदस्य - श्री सान्ति महतो - ९८६०५९०६७६ दलित महिला सदस्य - श्री चन्द्र रेखा वि.क. - ९८४५१९४९२९ खुला सदस्य - श्री बेली कुमारी गुरुङ - ९८४५२०१२५४ खुला सदस्य - श्री चित्र बहादुर भन्डारी - ९८४५१९०३४३

Nepali
Population: 
५४७६
Ward Contact Number: 
९८५५०८२६६०
Supporting Documents: 
Weight: 
0