FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा .न.-३

१. वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र तमाङ 9847777040 २. महिला सदस्य प्रतिमा भुलुन 9861220716 ३. दलित महिला सदस्य लिला दमै 9821120288 ४. सदस्य कृष्ण बहादुर प्रजा ९८४५३४५४२६ ५. सदस्य बुद्धि प्रसाद ढकाल 9845717686
Nepali
Population: 
६६६४
Ward Contact Number: 
९८४७७७७०४०
Supporting Documents: 
वडा अध्यक्ष	बिरेन्द्र तमाङ
महिला सदस्य	प्रतिमा भुलुन
दलित महिला सदस्य	लिला दमै
सदस्य	कृष्ण बहादुर प्रजा
सदस्य	बुद्धि प्रसाद ढकाल
Weight: 
-18