FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
कोभिड खोप अभियान सम्बन्धि सुचना।
राजस्व संकलन कार्य सम्बन्धी सूचना।
राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७८ अषाढ ।
साईलेन्ट डिजेल जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि दोस्रो (पुन) सिलबन्दि दरभाउपत्र माग गरिएको वारे ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
भेरो सेल खोपको दोस्रो मात्रा खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।
आ.ब २०७७-०७८ को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।
आ.ब २०७८-०७९ को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम ।
आ.ब २०७८-०७९ को विनियोजन ऐन,२०७८ ।
कम्प्युटर तथा प्रिनटर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने वारे ।
गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई कार्यक्रम पेश गर्ने वारेको सूचना
साईलेन्ट डिजेल जेनेरेटर र सव वाहान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र माग गरिएको वारे ।
स्कुल मिनि वस खरिद सम्बन्धि विद्युतिय डाँक ( Electronic Bid) माग गरिएको वारे ।
भुक्तानीको जा‍नकारी सम्बन्धमा ( लेखा शाखा)
नवौँ नगर शभामा उपस्थिति सम्बन्धमा ।
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र ‍माग गरिएको वारेको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी