FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

आ.व २०७९/८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे ।

मकैको बीउ (५०%) अनुदान र मकैवाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गतको साना सिँचाई र अन्य सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा यन्त्रीक सहयोग (५०%) अनुदान कार्यक्रमहरुमा सहभागिताको लागी निवेदन पेश गर्ने वारेको सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना " WODA NO 11 WODA KARYALAYA DEKHI MAJABANG HUDAI RAPTI NA. PA. BROKASH BHANJYANG JODNE SADAK KALIKA 11"

Pages

सुचना तथा समाचार

दादुरा रुवेेेेला खोप अभियान सञ्चालनको अवधि थप गरिएको वारे।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-११-१७।
नगर प्रहरी सेवा करारमा बिभिन्न पदमा पदपूर्ति गर्ने सूचनाको स्वीकृत आवेदनहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।
Invitation for bids for construction of road " Gaduwa chowk dekhi bharatpur jodney khagedi pool sammako sadak tatha bp chowk dekhi purwa 4 no ward karyalaya tarfa sadak marmat".
कालिका नगरपालिकाको नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी परीक्षाको पाठ्यक्रम २०८०।
आ.व २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित हुने वारेको सूचना।
आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कार्यक्रममा छनौट भएका व्यवसायीक कृषकहरुको लागि सम्झौता गर्ने वारेको सूचना(पशु सेवा शाखा)।
दादुरा रुवेला खोप अभियान संचालन हुने सम्वन्धि जरुरी सूचना।
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।
Invitation for SQ for " Road side RCC drain/cannel construction in ward no 7 of kalika municipality( Second Phase).
भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग बिरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा।
नगर प्रहरी सेवा करार, सूचनामा तोकिए वमोजिमका पदहरुमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा।
आ.व. २०८०/८१ माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा ।
Invitation for SQ for "Supply and delivery of lab reagent and lab materials".
टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी एवं सरोकारवालाहरु वीच बालश्रम विरुद्ध सचेतनामुलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन हुने भएकोले सवैमा उपस्थितका लागि अनुरोध छ।
निशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि सहभागीहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको वारे।
खाजा खानाको दररेट पेश गर्ने वारे।
ड्राईभिङ्ग तालिमका लागि ईच्छुक ड्राईभिङ्ग ईस्टिच्युटहरुवाट दरभाउ आव्हान सूचना।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी