FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

लेखा परिक्षक नियुक्ति तथा साधारण सभा सम्बन्धमा , सहकारी संस्था सवै।
Invitation for bids for bato stharonati tatha culvert nirman.
मिति २०७९-०८-०९ र १० गते विज्ञापन नं. १/०७९/८० देखि ९/०७९/८० सम्म लिएका लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धमा ।।
पशु उत्पादन स्वरोजगार प्रर्वदन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ( पशु सेवा शाखा )।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (वाटो कालोपत्रे)।
पद थप सम्बन्धि सूचना।
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा छनौट परीक्षा तोकिएको सम्बन्धी सूचना (रोजगार सहायक)।
स्थगित भएको परीक्षा कार्यक्रम सन्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
मिति २०७९-०४-१३ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
मिति २०७९-०५-२३ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
मिति २०७९-०६-२४ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
सडक कालोपत्रे प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे सूचना ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना supply and delivery of medicine.
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सार्वजनिक सूनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
कालिका नगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि ( खर्च मापदन्ड तथा आन्तरिक नियन्त्रण ) नियम २०७९ ।
अनुदानको रासायनिक मल सम्बन्धमा ।
जो जस संग सम्बन्ध छ ( सूचनाको हक सम्बन्धमा )।
रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।
कार्यालय सन्चालन हुने समय सम्बन्धमा ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी