FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

अनुदानको मल सिफारिस सम्बन्धमा ।
निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धि जानकारी ।
खायन आलु उत्पादन कार्यक्रममा छनोट भएका कृषकहरुका लागी सम्झौता गर्ने वारे सूचना ।
वोलपत्र आव्हान सूचनाको म्याद भित्र पर्न आएका विभिन्न वोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
Invitation for Sealed Bids for different types of works as in notice.
श्री सम्बन्धित सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, तालिममा सहभागि हुन पठाउने वारे ।
कालिका नगरपालिका बाट प्रकाशन भएका राजपत्रका सूचि ।
आर्थिक विधेयक - २०७९-०८० ।
मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि २०७९ ।
विनियोजन ऐन २०७९ ।
कालिका नगरपालिका, चितवन दररेट २०७९-०८० ।
कालिका नगरपालिका, चितवन दररेट २०७९-०८०
स्थानीय स्तरका संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७
मौरी तथा च्याउ पकेट कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धी सूचना, कृषि विकास शाखा ।
श्री सामुदायिक विद्यालय सवै, विवरण वुझाउने सम्बन्धमा ।
Invitation for bids for the construction of different types of road as mentioned in the notice.
परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Invitation for bids for the construction of " Kholesimal bazar dekhi kamal chowk hudai club chowk samma sadak deu kinaraa ma mossaic bichauhney kalika-06"
आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट एवम् वार्षिक विकास कार्यक्रम ।
जानकारी सम्बन्धमा, आर्थिक प्रशासन शाखा ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी