FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

निशुल्क स्वास्थ्य विमामा आबद्ध हुन आवेदन दिने वारे।

कृषि विकास शाखाको आ.व २०८०/०८१ मा कालिका नपा, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सूचना।

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आशयको पत्र पेश गर्ने वारे।

Invitation for sealed quotation "Supply and delivery of medicine and medical items"

Pages

सुचना तथा समाचार

बार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धी कार्यक्रमको मिति परिवर्तन भएको वारे।
आ.व. २०७९/०८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा।
श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सवै, गर्मी विदा सम्बन्धमा।
मिति २०७९-०३-०७, ०९ र २८ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
Re invitation for sealed quotation for "Supply and delivery of office furniture materials".
Invitation of Bids for procurement of “Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges”
बार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना।
श्री गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सवै, कार्यक्रम बजेट सहित उपस्थिति सम्बन्धमा।
प्रविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिने सम्वन्धी सूचना।
कालिका नगर कार्यलिका तर्फ कार्यरत कर्मचारीको सम्पर्क विवरण ईमेल ठेगाना सहित।
कालिका नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण।
कालिका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९।
स्पेसिफिकेशन संशोधन गरिएको सूचना "Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker".
Invitation for sealed quotation for, "Supply and delivery of office furniture materials"
व्यवसायिक कागती खेति विस्तार कार्यक्रम (५०% अनुदान) सम्बन्धी सूचना।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 62.5Kva silent diesel generator.
आवश्यक कागजात पेश गर्ने वारेको सू्चना (स्वास्थ्य शाखा) ।
राय सुझाव प्रेषित गर्ने सम्वन्धमा।
Invitation for bids for "Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker"
कार्यपालिका वैठक निर्णय २०७९-१२-२२।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी