FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

ठेक्का दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, बाटो स्तरउन्नति तथा कलभट निर्माण गर्ने ।

ठेक्का दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, थाङ्गखोला बुङ्गखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरी घाटगद्धी गर्ने ।

पशु सेवा शाखाको घाँसको बीउ माग गर्ने वारेको सूचना।

आ.व. २०७९/८० पौष मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनीक गरीएको वारे ।

Pages

सुचना तथा समाचार

एघारौँ नगर शभामा पेश भएको बजेट वक्तव्य आ.व २०७९/०८०।
सूचना प्रकाशनको लागी रास्ट्रिय स्तरमा शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
मुहान दर्ता सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना ।
११ औँ नगर सभा २०७९-०३-०८ ।
निर्धारित समयसम्म पठनपाठन गराउने सम्वन्धमा ।
दर्ता शिविर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
आ. व २०७८-७९ को जेठ महिना सम्मको आय व्ययको विवरण
कार्यपालिकाको प्रथम वैठक प्रस्ताव तथा निर्णय २०७९-०२-२५
सेनेटरी प्याडको ठेक्का रद्ध गरिएको वारे ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
आ.व. २०७८/७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।
कार्यक्रम पेश गर्ने वारे राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु ।
कालिका नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यहरु-२०७९ ।
कालिका नगरपालिकाको निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु-२०७९ ।
कोभिड-१९ खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
मुहान दर्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षा ( कक्षा-८ ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Supply, delivery and Installation of video X-ray)
दरभाउपत्र पेश गर्ने पारेको सूचना (पशु सेवा शाखा) ।
राष्ट्रिय भुमि आयोगको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी