FAQs Complain Problems

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

Invitation for electronic bids for the "supply and delivery of desktop computer, laptop, printers and accessories"
विपद् व्यव्थापन कोषको आम्दानी र खर्च (आ.ब २०७७/०७८ )
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(Supply and delivery of office stationery)
बिद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।
कृषि विकास शाखाको प्रस्ताव आव्हान वारेको सूचना ।
तरकारी बालीको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका‍मा सूचना प्रकाशनको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
अडिटर वा अडिटिंग फर्महरुको लागी सूचना ।
सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (सामुदायिक बिद्यालय )
आ.ब ०७८/०७९ वार्षिक निति तथा कार्यक्रम वजेट वक्तव्य एंव स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम
का.न.पा निर्माण समाग्री तथा कामदारहरुको दररेट-०७८/०७९
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ( office printing materials)
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
सूचना ! सूचना !! सूचना!!!
कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने बारे सुचना ।
भेरोसेल दोस्रो मात्र खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी