FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

invitation for electronic bids for the "supply and delivery of sanitary pad"
Invitation for the bids for construction of black topped road
बिद्यार्थिको लागि खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको वारे ( कृषि स्वयं सेवक, सुपरिवेक्षक र गणक ) पाठ्यक्रम सहित ।
सेवा प्रवाह बन्द रहने वारेको सूचना ।
दरखास्त फारम स्वीकृत गरिएको सूचना( सुपरिवेक्षक,गणक, र कृषि स्वयं सेवक)
"supply and delivery of medicine and medical items" re-notice.
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
खोप सेवा वुस्टर डोज लिने वारेको सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, कालिका तिनमा पनी सेवा सन्चालन हुनेछः सम्पर्क ढकनाथ दाहाल ९८५५०३९४८२(स्रोतः स्वास्थ्य शाखा, कालिका न. पा.)।
कालिका नगरपालिका कार्यालयको संघीय सरकारबाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम शसर्त अनुदान कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना (कृषी शाखा) ।
Supply and delivery of medicine and medical items.
कृषि स्वंय सेवक सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
सुपरिबेक्षक र गणक सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
नगर प्रहरी सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थितिको लागी निमन्त्रणा गरिएको वारे ।
शिक्षा शाखाको प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक साहायता सम्बन्धी सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी