FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

Invitations for electronic Sealed Bids for "Supply and delivery of office printing materials and office stationery materials".

मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदन्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चका लागी नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मालपोत तथा सम्पत्ती कर संकलन कार्य बन्द रहने वारे।

राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन एंव सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।

Pages

सुचना तथा समाचार

ठेक्का दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, थाङ्गखोला बुङ्गखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरी घाटगद्धी गर्ने ।
पशु सेवा शाखाको घाँसको बीउ माग गर्ने वारेको सूचना।
आ.व. २०७९/८० पौष मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनीक गरीएको वारे ।
आन्तरिक आयतर्फको लिलाम विक्रि आय ठेक्का आव्हानको सूचना ।
Invitation for sealed quotation "supply, delivery and installation of 62.5Kva diesel generator".
स्थानिय तहको निर्वाचन २०७९, खर्च विवरण वुझाउन छुट भएका उ‍म्मेदवारहरु सवै, जरिवाना मिनाहको लागी अनुरोधका लागी कालिका नगरपालिकाको कार्यालयमा तुरुन्त सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।
कार्यपालिका निर्णय २०७९-०९-१२ ।
कार्यपालिका वैठक निर्णय २०७९-०८-१५ ।
स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङकन नतिजा सार्वजनीक गरिएको वारे ।
ढुवानी सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचनाको म्याद थप सम्बन्धमा ।
Invitation for sealed quotation for "Supply and delivery of lab reagents and materials"
आ.व २०७८/०७९ को स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन को नतिजा सम्बन्धमा ।
ढुवानी सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।
Notice for invitation for bids.
वाटोको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने संरचनाहरु हटाउने वारेको सार्वजनिक सूचना वडा. नं. ६ को कार्यालय ।
आन्तरिक आयतर्फ‍को वोलपत्र आव्हानको सूचना ।
संघीय सरकारवाट हस्तान्तरीत कार्यक्रममा सहभागिताका लागी सूचना(कृषि विकाश शाखा)।
Invitation for bids for Sadak Nala Nirman.
मिति २०७९-०९-२८ गते कालिका नगरशभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वैठक आव्हान गरिएको वारे ।
कालिका नगरपालिकाको पञ्चवर्षिय(आ.व २०७८/०८९-२०८३/०८४) आवधिक योजना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी