FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

आ.व. २०७८/७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।
कार्यक्रम पेश गर्ने वारे राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु ।
कालिका नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यहरु-२०७९ ।
कालिका नगरपालिकाको निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु-२०७९ ।
कोभिड-१९ खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
मुहान दर्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षा ( कक्षा-८ ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Supply, delivery and Installation of video X-ray)
दरभाउपत्र पेश गर्ने पारेको सूचना (पशु सेवा शाखा) ।
राष्ट्रिय भुमि आयोगको सूचना ।
विद्यार्थीका लागी खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना( Civil Laboratory)
श्री सहकारी संघ संस्थाहरु सवै, ;सहकारि दिवस मनाउनेको लागी सहभागीता सम्बन्धमा ।
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने वारेको सूचना( सुपरीवेक्षक र गणक)
श्री सहकारी संघ संस्थाहरु सवै, सहभागीता सम्बन्धमा ।
सुपरीवेक्षक र गणक पदहरुको अन्तरवार्ता संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
खाद्यन्न बालीको उन्नत वीउ उपयोग मुल्य अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (कृषि शाखा) ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनीक सूचना ।
Tender Cancellation notice of different black toped road.
सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी