FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

सुचना तथा समाचार

चितवन जिल्ला दररेट आ.व. ०७९-०८० ।
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा लेखा शाखा ।
आ.व २०७८-०७९ को सम्पत्ति विवरण वुझाउने सम्बन्धमा ।
का.न.पा. कार्यक्रम तथा परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन-२०७९/८०
श्री सहकारी संघ संस्थाहरु सवै, अनु‍शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
शिक्षा शाखाको कार्यक्रम स्थगन वारे जानकारी ।
शिक्षा शाखाको उपस्थिति हुने वारे जानकारी ।
आ.व २०७८-०७९ को आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे ।
Invitation for sealed quotation " supply and delivery of office printing materials"
सूचना प्रकाशनको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
श्री सामुदायिक बिद्यालय सवै, वर्षे विदा सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम तर्फ ल्याव टेस्ट सम्झौता सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र सूचना ।
सामाजीक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सम्झौता गर्न आउने वारे ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
सूचना ।
वोलपत्रको आशय पत्र सूचना ( Supply and delivery of fabricated steel parts for trail bridge).
खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा ।
एघारौँ नगर शभामा पेश भएको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०७९/०८०।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी