FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

Invitation for Sealed quotation, Kalika Municipal Hospital
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, मोज्याक विच्छ्याउने कालिका-०६।
कालिका नगरपालिकाको भु-उपयोग नक्साङ्कन तथा वर्गीकरण कार्यविधि २०७९ सम्बन्धमा ।
विभिन्न वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।
प्रविधिक प्रस्ताव स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे ।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, road construction at kalika-05.
जो जस सँग सम्बन्धित छ ।
लेखा परिक्षक नियुक्ति तथा साधारण सभा सम्बन्धमा , सहकारी संस्था सवै।
Invitation for bids for bato stharonati tatha culvert nirman.
मिति २०७९-०८-०९ र १० गते विज्ञापन नं. १/०७९/८० देखि ९/०७९/८० सम्म लिएका लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धमा ।।
पशु उत्पादन स्वरोजगार प्रर्वदन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ( पशु सेवा शाखा )।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (वाटो कालोपत्रे)।
पद थप सम्बन्धि सूचना।
प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा छनौट परीक्षा तोकिएको सम्बन्धी सूचना (रोजगार सहायक)।
स्थगित भएको परीक्षा कार्यक्रम सन्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
मिति २०७९-०४-१३ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
मिति २०७९-०५-२३ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
मिति २०७९-०६-२४ कार्यपालिका वैठक निर्णय ।
सडक कालोपत्रे प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी