FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९-०४-०१ देखी २०८०-०३-३१।

Invitations for electronic Sealed Bids for "Supply and delivery of office printing materials and office stationery materials".

मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदन्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चका लागी नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मालपोत तथा सम्पत्ती कर संकलन कार्य बन्द रहने वारे।

Pages

सुचना तथा समाचार

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना "Supply and delivery of fabricated steel parts for trail bridge"
आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक वजेट तथा कार्यान्वयन योजना।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन एंव सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
लम्पी स्किन रोग विरुद्ध निशुल्क भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सन्चालन गरिने वारे ।
आ.व २०७९/०८० को आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा ।
रासायनिक मलको विक्री मुल्य वारे।
सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९-०४-०१ देखी २०८०-०३-३१।
Invitations for electronic Sealed Bids for "Supply and delivery of office printing materials and office stationery materials".
मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदन्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चका लागी नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।
मालपोत तथा सम्पत्ती कर संकलन कार्य बन्द रहने वारे।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन एंव सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुले परिचयपत्र नवीकरण गराउने सम्बन्धी सुचना।
Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker वोलपत्रको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको वारे।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा।
सहकारीको विवरण सम्बन्धमा।
दुध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रमको सम्झौताको लागी सूची प्रकाशन गरिएको वारे। थप जानकारीका लागी पशु सेवा शाखा ९८५५०५३९६० मा सम्पर्क गर्नुहुन।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य ।
आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा मिति २०७९/०४/०१-२०८०/०२/३२।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी