FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

सामुहिक तस्विर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

Invitation for sealed quotation" Supply and delivery of medicine for Kalika Nagar Hospital"

निशुल्क स्वास्थ्य विमामा आबद्ध हुन आवेदन दिने वारे।

कृषि विकास शाखाको आ.व २०८०/०८१ मा कालिका नपा, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सूचना।

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आशयको पत्र पेश गर्ने वारे।

Pages

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरपालिकाको नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी परीक्षाको पाठ्यक्रम २०८०।
आ.व २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित हुने वारेको सूचना।
आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कार्यक्रममा छनौट भएका व्यवसायीक कृषकहरुको लागि सम्झौता गर्ने वारेको सूचना(पशु सेवा शाखा)।
दादुरा रुवेला खोप अभियान संचालन हुने सम्वन्धि जरुरी सूचना।
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।
Invitation for SQ for " Road side RCC drain/cannel construction in ward no 7 of kalika municipality( Second Phase).
भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग बिरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा।
नगर प्रहरी सेवा करार, सूचनामा तोकिए वमोजिमका पदहरुमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा।
आ.व. २०८०/८१ माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा ।
Invitation for SQ for "Supply and delivery of lab reagent and lab materials".
टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी एवं सरोकारवालाहरु वीच बालश्रम विरुद्ध सचेतनामुलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन हुने भएकोले सवैमा उपस्थितका लागि अनुरोध छ।
निशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि सहभागीहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको वारे।
खाजा खानाको दररेट पेश गर्ने वारे।
ड्राईभिङ्ग तालिमका लागि ईच्छुक ड्राईभिङ्ग ईस्टिच्युटहरुवाट दरभाउ आव्हान सूचना।
सि.वि. आर कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।
नगर स्वयम् सेवक शिक्षक हाजिरि सम्बन्धमा।
विभिन्न निर्माण कार्यको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
न्युनतम रोजगारमा संलग्न हुनका लागि निवेदन पेश गर्ने वारेको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी