FAQs Complain Problems

कालिका नगरपालिकाकाे कार्यालय

Read More

कालिका भगवती मन्दिर

Read More

वडा नं. दश र एघार बाट देखिने प्राकृतिक दृश्य

Read More

"भगेरी थान" कालिका-०९

Read More

सुचना तथा समाचार

खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, कालिका तिनमा पनी सेवा सन्चालन हुनेछः सम्पर्क ढकनाथ दाहाल ९८५५०३९४८२(स्रोतः स्वास्थ्य शाखा, कालिका न. पा.)।
कालिका नगरपालिका कार्यालयको संघीय सरकारबाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम शसर्त अनुदान कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना (कृषी शाखा) ।
Supply and delivery of medicine and medical items.
कृषि स्वंय सेवक सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
सुपरिबेक्षक र गणक सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
नगर प्रहरी सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थितिको लागी निमन्त्रणा गरिएको वारे ।
शिक्षा शाखाको प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक साहायता सम्बन्धी सूचना ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना,supply and delivery of medicine and surgical items.
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, supply and delivery of livestock medicine and vetenary items.
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृतिको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ।
श्री वडा कार्यलय सवै, मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धमा ।
Invitation of SQ for the procurement of "supply and delivery of medicine and surgical items"
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।
मतदाता नामावली संकलनको जानकारी सम्बन्धमा ।
वाटो कालोपत्रे र स्तर उन्नती गर्ने वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी