FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

सहकारीको विवरण सम्बन्धमा।

दुध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रमको सम्झौताको लागी सूची प्रकाशन गरिएको वारे। थप जानकारीका लागी पशु सेवा शाखा ९८५५०५३९६० मा सम्पर्क गर्नुहुन।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य ।

आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा मिति २०७९/०४/०१-२०८०/०२/३२।

Pages

सुचना तथा समाचार

कालिका नगर कार्यलिका तर्फ कार्यरत कर्मचारीको सम्पर्क विवरण ईमेल ठेगाना सहित।
कालिका नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण।
कालिका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९।
स्पेसिफिकेशन संशोधन गरिएको सूचना "Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker".
Invitation for sealed quotation for, "Supply and delivery of office furniture materials"
व्यवसायिक कागती खेति विस्तार कार्यक्रम (५०% अनुदान) सम्बन्धी सूचना।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 62.5Kva silent diesel generator.
आवश्यक कागजात पेश गर्ने वारेको सू्चना (स्वास्थ्य शाखा) ।
राय सुझाव प्रेषित गर्ने सम्वन्धमा।
Invitation for bids for "Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker"
कार्यपालिका वैठक निर्णय २०७९-१२-२२।
आ.व. २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे।
सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९-०४-०१ देखी २०७९-१२-३०।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना।
Invitation for sealed quotation for 62.5Kva generator.
Tender cancellation notice river materials.
कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना(वहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम)।
कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहीहरुका लागी सम्झौता गर्ने वारेको सूचना(पशु सेवा शाखा)।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी