FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

Pages

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

पशु सेवा शाखाको विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सू्चना।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना, रोजगार सहायक।

सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९-०४-०१ देखी २०७९-०९-३०।

Pages

सुचना तथा समाचार

सूचना प्रकाशनको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
श्री सामुदायिक बिद्यालय सवै, वर्षे विदा सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम तर्फ ल्याव टेस्ट सम्झौता सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र सूचना ।
सामाजीक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सम्झौता गर्न आउने वारे ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
सूचना ।
वोलपत्रको आशय पत्र सूचना ( Supply and delivery of fabricated steel parts for trail bridge).
खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा ।
एघारौँ नगर शभामा पेश भएको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०७९/०८०।
एघारौँ नगर शभामा पेश भएको बजेट वक्तव्य आ.व २०७९/०८०।
सूचना प्रकाशनको लागी रास्ट्रिय स्तरमा शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
मुहान दर्ता सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना ।
११ औँ नगर सभा २०७९-०३-०८ ।
निर्धारित समयसम्म पठनपाठन गराउने सम्वन्धमा ।
दर्ता शिविर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
आ. व २०७८-७९ को जेठ महिना सम्मको आय व्ययको विवरण
कार्यपालिकाको प्रथम वैठक प्रस्ताव तथा निर्णय २०७९-०२-२५
सेनेटरी प्याडको ठेक्का रद्ध गरिएको वारे ।
खोप सेवा लिने वारेको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी